Школа Українознавства Т-ва “Рідна Школа”

School of Ukrainian Studies - Association of Ridna Shkola

Celebrating 60 years of Ukrainian education in Cleveland

Домашня сторінка Home

Адміністрaція і реєстрація

Administration and Registration 
Календар - Calendar 
Домашнє завдання
Homework Assignments

Матуральний Клас

Graduating Class Information
Сходини управи
Board Meetings
Історія школи
History of the School
Получення
Other Links

Installing Ukrainian fonts on your computer (PC only)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Даток на 60-ліття   -    Donation Form

 

Tабля класів

1959 1974 1984 1994 2004

1965

1975 1985 1995 2005
1966 1976 1986 1996 2006
1967 1977 1987 1997 2007
1968 1978 1988 1998 2008
1969 1979 1989 1999 2009
1970 1980 1990 2000 2010
1971 1981 1991 2001 2011
1972 1982 1992 2002 2012
1973 1983 1993 2003 2013

 

Шановні Батьки!

З нагоди 60-річного ювілею, Управа Рідної Школи буде замовляти гарні сорочки та курточки з шкільними емблемами. Приклади, ціни та розміри подані нижче. Просимо всіх, хто зацікавлений, вписати потрібну інформацію (ім’я, тел., розмір, кількість) та разом з чеком, виписаним на Рідну Школу - передати пані О. Баслядинській підчас навчання, або вислати на адресу Рідної Школи /P.O. Box 347236 Parma, OH 44134/.
Якщо отримаємо ваше замовлення з оплатою до 11 травня- зможете одержати сорочки та куртки на Святі Молоді (субота 1 червня). Замовлення, які прийдуть пізніше, виконаємо восени.
 З повагою,
Х. Клек

Dear Parents,

With the upcoming 60th anniversary of the school, Board of Ridna Shkola will be ordering T shirts and quarter zip jackets with the school emblem on them. See below for details.

We ask those interested to fill out the form with the information (name, tel #, size and quantity) and return it with a check for the correct amount to Ridna Shkola to Mrs. O. Basladynska during school or by mail to the school post office box (P.O. Box 347236 Parma, OH 44134).

Orders received by May 11 with full payment will be filled and distributed at Svyato Molodi on Saturday, June 1. Orders received afterwards will be filled in the fall.

Respectfully,
C. Klek

 

Order form (link)